بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

سومین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران

سومین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران


 

سومین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران به منظور پاسداشت خدمات و تلاش های کارمندان دانشگاه تهران همزمان با هفته دولت در شهریور ماه 1397 برگزار می شود.

کلیه کارمندان واجد شرایط در "شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه تهران" می توانند با تکمیل "فرم تقاضای انتخاب به عنوان کارمند نمونه" در فرآیند انتخاب این جشنواره شرکت نمایند.