بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

سهمیه آرم طرح ترافیک در سال 1394

سهمیه آرم طرح ترافیک در سال 1394


 

شماره بخشنامه:   155/317142

تاریخ :   93/11/25

 

با سلام واحترام ، 

     به استحضار می‌رساند تعداد محدودی سهمیه آرم طرح ترافیک سال1394  برای خودروی اعضای محترم هیات علمی از سوی سازمان حمل و نقل وترافیک به دانشگاه تهران  اختصاص یافته است .   
      خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی، اسامی متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک با اولویت شرایط ذیل  در فرم پیوست درج و همراه نامه اداری با امضاء معاون محترم اداری و مالی واحد و مدارک پیوست حداکثر تا تاریخ29/ 11 /93 به این اداره کل ارسال گردد . 
       با توجه به محدودیت سهمیه آرم طرح ترافیک اختصاص یافته به دانشگاه تهران، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از مجوزهای اخذ شده  باشد بر اساس موارد ذیل اولویت بندی خواهدشد. 
    1 – محل سکونت متقاضی در محدوده اصلی طرح ترافیک باشد.
    2 – دارای مرتبه علمی دانشیار و بالاتر باشد .
    3 – دارای 50 سال سن و بالاتر باشد .
    4 - با توجه به محدودیت سهمیه،  اعضای محترم هیات علمی که از  خودروی دولتی دارای مجوز طرح ترافیک استفاده می کنند و یا اینکه هزینه ایاب و ذهاب دریافت می نمایند در اولویت اولیه صدور مجوز طرح ترافیک قرار نخواهند گرفت . 

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت آرم طرح ترافیک 1394

فرم درخواست آرم طرح ترافیک 1394