بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ساعت شروع به کار کارمندان از اول فروردین 1395

ساعت شروع به کار کارمندان از اول فروردین 1395


شماره بخشنامه:   155/351

تاریخ :   1395/1/14

 

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند طبق مصوبه بند چهار صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه تهران شروع به کار کارمندان محترم دانشگاه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۵، از 7:30 تا 7:45 دقیقه صبح با یک ربع شناور تعیین می‌گردد.

مصوبه بند چهار صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ :

بند چهار - پیشنهاد هیات اجرایی کارکنان دانشگاه مبنی بر بازنگری در ساعت شروع به کار کارمندان دانشگاه پیش از دستور توسط آقای دکتر گلـدانسـاز (معاون اداری و مالی) مطرح و مقرر گردید برای پیشگیری از ایجاد اختلال در شروع کلاسهای درس، شروع به کار کارمندان محترم دانشگاه از 7:30 تا 7:45 دقیقه صبح تعیین گردد.