بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ساعت شروع به کار روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان

ساعت شروع به کار روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان


شماره بخشنامه:   5433328

تاریخ :   1396/3/22

به اطلاع می‌رساند شروع به کار کارمندان محترمِ شیفت صبح عادی دانشگاه تهران در روزهای چهارشنبه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۶‬ و یکشنبه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۹۶‬ دو ساعت دیرتر (ساعت ۳۰/‏۹‬ صبح) آغاز می‌گردد.