بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ساعات کار تابستان و نحوه استفاده از مرخصی در طول تابستان 94

ساعات کار تابستان و نحوه استفاده از مرخصی در طول تابستان 94


شماره بخشنامه:   155/78703

تاریخ :   1394/3/30

 

با سلام و احترام

بدین وسیله ساعات کاری تابستان سال جاری ، همچنین نحوه استفاده از مرخصی در طول تابستان را برای کارمندان محترم دانشگاه به استحضار می رساند:

- ساعات کاری پرسنل دانشگاه از روز سه شنبه مورخ 1394/4/2 تا چهارشنبه 1394/6/4 به شرح زیر تغییر می یابد :

نوع شیفت

ساعت ورود

ساعت خروج

شیفت صبح (با یک ربع فرجه)

7:30

14:15

شیفت عصر (با یک ربع فرجه)

13:15

20

 

 

نکته: در ایام ماه مبارک رمضان و تابستان، کلیه شیفتها بدون زمان شناور، می باشند. مسئولان حضور و غیاب که کارکنان مربوط به واحد ایشان از شیفت های متفاوت استفاده می کنند موظف می باشند، پس از تماس با واحد حضور و غیاب اداره کل منابع انسانی، و اطلاع از ساعت کاری آن شیفت ها، موضوع را به اطلاع همکاران ذینفع برسانند.

از تاریخ 1394/6/8، ساعت کار پرسنل شیفت عادی از ساعت 7:30  لغایت 15:30 (با نیم ساعت شناور و بدون فرجه) می باشد و ساعات کار سایر شیفت ها نیز، به شکل عادی (فعلی) بر می گردد.

در خصوص اضافه کار :

طبق روال سالهای قبل، با توجه به کاهش ساعت کاری واحدهای دانشگاه و نیز محدودیت های موجود، امکان پرداخت اضافه کار مربوط به این ایام، وجود ندارد . لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می شود، حتی المقدور کارکنان خود را پس از پایان ساعت کاری، موظف به حضور در محل کار نکنند. در صورت ضرورت، در مواردی که لازم است پرسنلی در ساعت غیر اداری نیز حضور داشته باشند، مدیران محترم می توانند ساعات کاری برخی از پرسنل را در شیفت عادی، و برخی دیگر را در شیفت عصر یا شیفت شب (در سیستم حضور غیاب موجود است)، گروه بندی نمایند تا نیاز به پرداخت اضافه کار نباشد.

- مرخصی تابستانی:

استفاده از مرخصی تابستانی برای استراحت جسم و روح، و حتی بازنگری ذهنی در نحوه انجام وظایف در جهت ارتقاء کیفیت، برای کلیه همکاران محترم دانشگاهی ضروری می باشد. لذا خواهشمند است مدیران محترم، برنامه ریزی های لازم جهت استفاده حداکثری کارکنان گرامی (اعم از رسمی ، پیمانی، و قراردادی) از مرخصی استحقاقی خود در طول تابستان را انجام دهند. بر این اساس امکان ذخیره یا بازخرید مرخصی استحقاقی وجود ندارد مگر در حالات زیر :

الف. به تشخیص مسئولین و مدیران محترم واحدها، در صورتی که در طول تابستان به خدمات کارکنان محترم دارای سمت های اجرایی نیاز باشد و ایشان نتوانند تا پایان سال از 30 روز مرخصی خود استفاده کنند، 15 روز از مرخصی استحقاقی ایشان با درخواست مدیر مربوطه قابل ذخیره یا بازخرید خواهد بود (رسمی و پیمانی تا 15 روز ذخیره یا بازخرید، و قراردادی تا 15 روز بازخرید).

ب. به تشخیص مسئولین و مدیران محترم واحدها، حداکثر برای 50 درصد از کارکنان محترمی که سمت اجرایی ندارند، و در طول تابستان به خدمات آنها نیاز ضروری باشد و ایشان نتوانند تا پایان سال از 30 روز مرخصی خود استفاده کنند، 15 روز از مرخصی استحقاقی ایشان با درخواست مدیر مربوطه صرفا قابل بازخرید از محل درآمدهای اختصاصی واحد، تا پایان سال جاری خواهد بود. امکان ذخیره مرخصی این گروه از همکاران وجود ندارد.

- تبصره 1 از ماده 57 فصل هشتم آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه تهران تصریح نموده است دانشگاه می تواند به ازای یک سال خدمت، به عضو، 10 روز کاری، مرخصی فوق العاده (تشویقی) بدهد. لذا در طول تابستان، هر عضو می تواند طبق جدول ذیل، از مرخصی تشویقی استفاده نماید :

 

جدول راهنمای استفاده از مرخصی تابستانی بر اساس تبصره 1 ماده 57 آیین نامه اعضای غیرهیات علمی

مرخصی استحقاقی (روز)

مرخصی تشویقی (روز)

جمع تعداد مرخصی (روز)

20

10

30

18

9

27

16

8

24

14

7

21

12

6

18

10

5

15

8

4

12

6

3

9

4

2

6

2

1

3

0

0

0

 

 

 بر اساس آیین نامه، ذخیره سازی مرخصی تشویقی، موضوعیت ندارد.

تذکر 1 : مرخصی تشویقی در نیمه اول فروردین ماه هر عضو، از 10 روز مرخصی تشویقی مجاز کسر می شود. اما تعداد مرخصی های استحقاقی اعضا در ایام تابستان، در صورت داشتن ذخیره مرخصی می تواند بیش از میزان جدول فوق نیز باشد.

تذکر 2 : مسئولین حضور وغیاب واحدها موظف هستند، با توجه به جمع تعداد مرخصی های روزانه پیوسته اعضاء طبق جدول فوق، نسبت به رعایت تعداد روزهای مرخصی تشویقی ایشان اقدام کنند. اگر جمع تعداد روزهای مرخصی استفاده شده ، در جدول فوق نبود (مثل عدد 8) 4 روز ابتدایی مرخصی، استحقاقی، و دو روز پنجم و ششم، مرخصی تشویقی، و دوروز هفتم و هشتم، مجدداً به صورت استحقاقی ثبت می شود و در صورتی که همین عضو، مجدداً درخواست مرخصی بنماید یک روز اول به عنوان مرخصی تشویقی (مربوط به دو روز استحقاقی هفتم و هشتم دفعه قبل) ثبت شود.

تذکر 3 : مرخصی های پرسنل انتظامات در شیفتهای 24*24 و 48*24 معادل 3 روز مرخصی در نظر گرفته می شود .

تذکر 4 : افرادی که بیش از 15 روز ذخیره مرخصی منفی دارند مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی و تشویقی نمی باشند و صرفاً در صورت کسر از حقوق به میزان مرخصی های منفی، مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی، حداکثر به میزان 2.5 روز مرخصی برای هر ماه تا پایان سال جاری می باشد. افرادی که تا 15 روز مرخصی منفی دارند طبق جدول ذیل می توانند از مرخصی استفاده کنند :

 

ذخیره منفی مرخصی تا ابتدای تیرماه 94

مرخصی استحقاقی مجاز برای استفاده در تابستان

15

7

14

8

13

9

12

10

11

11

10

12

9

13

8

14

7

15

6

16

5

17

4

18

3

19

2

20

1

21

 
 
روسای محترم پردیسها/دانشکده های مستقل که دارای شرایط ویژه باشند می توانند تا تاریخ 1394/4/2 با ارائه دلایل و پیشنهادات، با کسب مجوز کتبی از معاونت اداری مالی دانشگاه، تغییراتی را در اضافه کار یا نحوه استفاده از مرخصی اعمال نمایند.