بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ساعات کاری و مرخصی تشویقی تابستان 1399

ساعات کاری و مرخصی تشویقی تابستان 1399


شماره بخشنامه:   155/61636

تاریخ :   1399/4/10

 

به استناد فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه، موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن، نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

۱ - مرخصی سالانه برای اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی در طول یک سال ۳۰ روز می‌باشد. علاوه بر آن، دانشگاه می‌تواند در صورت موافقت مدیریت واحد، ده روز مرخصی فوق العاده (تشویقی) به کارمندان اعطاء نماید.

 

۲- تأکید دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی (بدون ذخیره مرخصی و یا بازخرید آن) در طول سال است.

 

۳- در صورتی که به دلیل نیاز سازمانی کارمندان دانشگاه نتوانند از مرخصی خود استفاده نمایند با موافقت مدیر واحد، برای اعضای ر سمی و پیمانی، حداکثر ۱۵ روز مرخصی قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی، حداکثر ۱۵ روز (پس از کنترل سامانه حضور و غیاب مبنی بر حضور و عدم ثبت غیبت) قابل بازخرید خواهد بود.


۴- ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ یک هفته پس از پایان امتحانات) ‬ تا ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ (یک هفته قبل از شروع سال تحصیلی) از ساعت ۳۰:‏۷ تا۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

 

۵ - بازه زمانی مجاز برای استفاده از مرخصی تشویقی در سال جاری، ایام عید نوروز (به مدت ۵ روز) و تابستان از ۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ تا ۱۵/‏۶/‏۱۳۹۹ (به مدت ۵ روز) است. در سال جاری پنج روز مرخصی تشویقی در ایام نوروز استفاده شده، لذا پنج روز برای تابستان باقی مانده است. (طبق آئین نامه، مرخصی تشویقی قابل ذخیره و بازخرید نیست)

 

۶- آن دسته از معدود کارمندانی که به ضرورت شغلی یا دستور مدیر مافوق، در نوروز ۱۳۹۹ موظف به حضور در محل کار شدند به هر اندازه که از مرخصی تشویقی ۱۳۹۹ استفاده نکرده باشند، در بازه زمانی ذکر شده در تابستان ۱۳۹۹ (تا سقف ده روز) حق استفاده از مرخصی تشویقی را دارند.

 

۷- در بازه زمانی مذکور در تابستان 1399، هر فرد به ازای هر روز مرخصی تشویقی، باید حداقل یک روز از مرخصی استحقاقی استفاده نماید. در غیر این صورت امکان استفاده از مرخصی تشویقی را ندارد.

 

۸- با توجه به عدم امکان ثبت درخواست مرخصی تشویقی در سامانه حضور و غیاب، کلیه درخواست های مرخصی استحقاقی و تشویقی، در بازه های زمانی فوق بایستی به صورت استحقاقی ثبت شوند تا پس از اتمام دوره به صورت اتوماتیک برای هر فرد به اندازه سقف باقی مانده اش تعدادی از آنها به تشویقی تبدیل شوند.

نکته بسیار مهم: در بازه زمانی فوق کلیه درخواست های مرخصی استحقاقی بایستی به گونه ای باشد که برای هر روز، یک درخواست جداگانه ثبت شود. (حتی برای چند روز متوالی هم باید به تعداد آن روزها یکی یکی درخواست استحقاقی ثبت شود) در غیر این صورت امکان تبدیل اتوماتیک مرخصی های استحقاقی به تشویقی وجود ندارد.

 

۹- طبق روال سال های قبل و با توجه به کاهش ساعت کاری واحدهای دانشگاه، امکان پرداخت اضافه کار مربوط به این ایام وجود ندارد. لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می‌شود حتی الامکان کارمندان را پس از پایان ساعت کاری، موظف به حضور در محل کار ننمایند.

 

۱۰- قابل توجه کارمندانی که در بازه زمانی ۹ الی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ درخواست های مرخصی استحقاقی خود را به صورت روزهای متوالی ثبت کرده بودند: به لحاظ فنی امکان تبدیل اتوماتیک مرخصی های آنها به مرخصی تشویقی وجود ندارد. لذا درخواست می شود این افراد هرچه سریع تر درخواست های قبلی خود را ابطال نموده و مجدداً به ازای هر روز یک درخواست مرخصی استحقاقی جداگانه ثبت نمایند. (فرصت انجام این کار حداکثر تا 20 تیر ماه 1399 می باشد)