بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

درخصوص اسامی پرسنل قطع حقوق جهت انعقاد قرارداد بیمه عمر سال1394

درخصوص اسامی پرسنل قطع حقوق جهت انعقاد قرارداد بیمه عمر سال1394


شماره بخشنامه:   155/68643

تاریخ :   1394/3/19

 

با سلام

   احتراماٌ، خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت اسامی کارکنان آن واحد (اعم از هیات علمی، غیرهیات علمی، قراردادی و قرارداد خدماتی) که در اردیبهشت ماه سال جاری حقوق آنان قطع می باشد را به منظور انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1394، همراه با قید شماره پرسنلی، نوع استخدامی و علت قطع حقوق، حداکثر تا تاریخ 1394/3/20 به این اداره کل اعلام دارند.