بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

حذف کمک هزینه های غذا، ایاب و ذهاب، مهد کودک از احکام پرسنلی

حذف کمک هزینه های غذا، ایاب و ذهاب، مهد کودک از احکام پرسنلی


شماره بخشنامه:   155/229833

تاریخ :   1398/8/12

 

با توجه به دستورالعمل شماره ۲/۱۷۴/۳۹۰۹ مورخ ۹۸/۵/۱۶ دیوان محاسبات استان تهران (پیوست) دانشگاه تهران موظف به حذف کمک هزینه های غذا، ایاب و ذهاب و مهد کودک از احکام پرسنلی از آبان ماه سال جاری می باشد، لذا کمک هزینه های  فوق به سامانه حقوق و دستمزد منتقل و در فیش حقوقی قابل مشاهده و پرداخت می باشد.

* شایان ذکر است همکاران محترم هیچ نوع اختلاف وکاهش حقوق و مزایا نخواهند داشت .