بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

جمع آوری مستندات مربوط به ارتقای رتبه شغلی کارکنان

جمع آوری مستندات مربوط به ارتقای رتبه شغلی کارکنان


 

شماره بخشنامه:   155/317121

تاریخ :   93/11/25

 

باسلام و احترام؛

    با توجه به برگزاری جلسات متعدد در سال جاری، و بازبینی دستورالعمل ارتقاء رتبه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه و تغییر فرآیند مربوطه خواهشمند است دستور فرمایند به اطلاع کلیه همکاران گرامی واجد شرایط آن واحد رسانده شود؛ مدارک و مستندات مربوط به ارتقاء رتبه شغلی خود را مطابق سرفصل زیر، جمع آوری و آماده بارگذاری بر روی سامانه ارتقای رتبه شغلی دانشگاه نمایند. بدیهی است به محض آماده سازی سامانه یادشده (که امید است قبل از پایان سال جاری انجام شود) اطلاع رسانی مجدد از طریق این معاونت صورت می گیرد.

1- احکام انتصاب به اولین پست کارشناسی و احکام انتصاب به پست های کارشناس مسئول و بالاتر
2- تاریخ های خدمت غیر رسمی (به غیر از سوابق خدمت شرکتی)
3- مستندات مربوط به سوابق خدمت غیر تمام وقت، مرخصی بدون حقوق، کسر از حقوق، قطع رابطه و انفصال خدمت (در صورت وجود)
4- مستندات رسمی مربوط به ایثارگری (سوابق جبهه، جانبازی، اسارت. در صورت وجود)
5- مستندات مربوط به خدمت نظام وظیفه
6- مستندات مربوط به عضویت در کمیته ها، شوراها و کمیسیون های مصوب

7- مدارک تحصیلی معتبر (با ذکر معدل) و احکام اعمال مدارک تحصیلی (در صورت وجود)
8- مستندات مربوط به دوره های آموزشی ضمن خدمت عمومی و اختصاصی ، زبان و ICDL
9- مستندات مربوط به مشارکت در انجام فعالیت های پژوهشی (طرح، مقاله، کتاب، اختراع و اکتشاف، اثر بدیع هنری، پیشنهادات نو و ابتکاری و...)
10- مستندات مربوط به لوح تشویق و تقدیر و کارمند نمونه دانشگاه و کارمند نمونه کشوری