- پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

جلسه هم اندیشی شورای صنفی و اداره کل منابع انسانی

جلسه هم اندیشی شورای صنفی و اداره کل منابع انسانی


جلسه هم اندیشی شورای صنفی و اداره کل منابع انسانی

 

در تاریخ 24 تیر ماه 1398 ، جلسه هم اندیشی اداره کل منابع انسانی و اعضای محترم شورای صنفی دانشگاه تهران، در دفتر اداره کل منابع انسانی برگزار شد.

 

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران