بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

جلسه هم اندیشی اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه با مدیریت منابع انسانی

جلسه هم اندیشی اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه با مدیریت منابع انسانیبه درخواست شورای صنفی کارکنان دانشگاه، جلسه هم اندیشی اعضای شورا با مدیریت منابع انسانی، در روز دوشنبه دوم دی ماه 1398 ساعت 8 الی 10 صبح، در دفتر مدیر کل منابع انسانی، جناب آقای دکتر حاتمی برگزار شد.

 

در این جلسه پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر شد :

  • شیوه نامه ارتقای کارکنان و پیشنهادات شورای صنفی در این زمینه
  • نحوه اجرا و پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان
  • تبدیل وضعیت همکاران قراردادی
  • مواردی در خصوص بخشنامه ها و سامانه حضور و غیاب