بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

جشن تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی 94

جشن تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی 94


 

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند:

جشن تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای علمی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 94/7/20 از ساعت 16 الی 18 در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد. دعوتنامه آن دسته از اساتید محترم و کارکنان گرامی دانشگاه که فرزندان آنها مطابق بخشنامه های  شماره  155/130710 و 155/159379 مورخ 94/5/31 و 94/6/23 حائز شرایط شناخته شدند از طریق نماینده واحدهای مربوطه ارسال گردیده است.