بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

جدول حداقل مدت توقف جهت ارتقا رتبه کارکنان

جدول حداقل مدت توقف جهت ارتقا رتبه کارکنان


شماره بخشنامه:   155/216410

تاریخ :   1399/10/3

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۱۲۳۸ مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ در خصوص کاهش مدت توقف ارتقا رتبه کارکنان، به پیوست جدول سنوات و حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است بر اساس بخشنامه مذکور برای افرادی که از سال ۹۴ به بعد درخواست ارتقا رتبه ایشان مورد موافقت قرار گرفته، از توقف مورد نیاز مندرج در جدول پیوست دو سال کسر می‌گردد. همچنین بررسی پرونده ارتقا رتبه، در صورت دارا بودن سنوات لازم و سپری شدن توقف طبق فرایند اشاره شده در پیوست انجام می‌شود. لذا از ارسال درخواست افرادی که دارای شرایط مورد اشاره نمی‌باشند جدا خودداری گردد. مسؤولیت و عواقب ارسال پرونده‌های فاقد شرایط بر عهده واحد مربوطه می‌باشد.

 

فرآیند جمع آوری و ارسال مدارک ارتقاء

کاربرگ و جداول ارتقاء

سنوات و حداقل مدت توقف ارتقاء