بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ثبت نام بیمه تکمیلی (قرارداد سال 97-1396)

ثبت نام بیمه تکمیلی (قرارداد سال 97-1396)


شماره بخشنامه:   155/158395

تاریخ :   1396/6/14

 

 به اطلاع کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم می‌رساند با توجه به فرارسیدن زمان انقضای قرارداد جاری بیمه درمان تکمیلی و رایزنی‌های متعدد از شرکت‌های بیمه‌گر توسط این واحد و لزوم هماهنگی جهت اصلاح و تکمیل لیست اسامی متقاضیان محترم، از کلیه همکاران ارجمند درخواست می‌شود با توجه به موارد ذیل نسبت به ثبت نام برای قرارداد آتی درمان تکمیلی اقدام فرمایند.

۱. افرادی که متقاضی افزایش / کاهش بیمه‌شدگان در لیست ارسالی قرارداد جدید می‌باشند.

۲. آن دسته از همکاران محترم که متقاضی انصراف کلی (از بیمه درمان و عمر تکمیلی) و یا انصراف موردی (فقط از بیمه عمر و حوادث تکمیلی) می‌باشند.

۳. افراد جدید‌الاستخدام و افراد تحت تکفلشان در صورت تمایل برای عضویت در قرارداد بیمه درمان تکمیلی

۴. بازنشستگان محترم هیأت علمی و کارکنان و افرادتحت تکفلشان درصورت تمایل برای عضویت درقرارداد بیمه درمان تکمیلی دانشگاه

شایان ذکر است که اطلاعات تکمیل‌شده در قالب فایل اکسل ضمیمه می‌بایست به صورت کامل (تمامی فیلدها به شکل دقیق) ارائه شده و از طریق معاونت اداری و مالی هر واحد حداکثر تا مورخ اول مهرماه ۱۳۹۶ به این واحد ارسال شود. همچنین اطلاع‌رسانی به همکاران بازنشسته و گردآوری اطلاعات ایشان توسط معاونت اداری و مالی همان واحد انجام شده و می‌بایست در فایل اکسل جداگانه‌ای به امور بیمه دانشگاه ارسال گردد. آن دسته از همکاران محترم نیز که در سال ۹۶-۱۳۹۵ عضو بیمه تکمیلی بوده‌اند و تغییری در تعداد افراد بیمه‌شده نداشته و یا متقاضی انصراف کلی / موردی از بیمه درمان تکمیلی / عمر و حوادث تکمیلی نمی‌باشند؛ از ارائه اطلاعات خودداری نمایند.

اطلاعات جامع در خصوص شرکت بیمه‌گر، مجری طرح و نرخ جدید حق بیمه تکمیلی طی چندروزآینده متعاقباً اعلام خواهد شد.