بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ثبت درخواست دورکاری در بازه زمانی یکم تا نوزدهم آذر 1399

ثبت درخواست دورکاری در بازه زمانی یکم تا نوزدهم آذر 1399


شماره بخشنامه:   155/236691

تاریخ :   1399/10/24

 

همان گونه که استحضار دارید مطابق بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد ملی کرونا و همچنین بخشنامه‌های صادره از اداره کل منابع انسانی به شماره‌های ۱۵۵/۱۹۶۵۰۴، ۱۵۵/۱۹۹۳۶۷ و ۱۵۵/۱۹۱۰۳۹ حضور کارکنان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ به صورت حداقلی و تنها در بخش‌های ضروری مقرر شده بود و سایر کارمندان موظف به انجام امور اداری به صورت دورکاری بودند. لذا از کارمندان محترم تقاضا می‌شود در بازه زمانی مذکور، برای روزهایی که حضور نداشتند در سامانه حضور و غیاب، درخواست دورکاری ثبت نمایند.

بدیهی است تردد افرادی که در همه (یا بعضی از) روزهای بازه زمانی یاد شده حضور داشتند از طریق دستگاه‌های کارت زنی قبلاً ثبت شده است.

 

** همچنین از مدیران محترم تقاضا می‌شود درخواست‌های ارسال شده به کارتابل حضور و غیاب خود را در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف نمایند.