بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ثبت اطلاع متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی در واحد محل خدمت آنها

ثبت اطلاع متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی در واحد محل خدمت آنها


شماره بخشنامه:   155/140711

تاریخ :   1395/6/3

 

باسلام و احترام؛

با توجه به اینکه صدور کارت هوشمند ملی در دستور کار قرار گرفته است لذا به منظور رفاه حال همکاران گرامی و صرفه جویی در وقت و جلوگیری از مراجعات مکرر آنها به دفاتر پیش خوان دولت و قرارگرفتن در صف‌های طولانی انتظار، این اداره کل با دفتر پیش خوان دولت کد ۱۹۱۴-۱۶-۷۲ برای ثبت نام اولیه از متقاضیان در واحد محل خدمت آنها هماهنگی نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید یک نفر از کارکنان بعنوان نماینده آن واحد با دفتر پیشخوان دولت برای تعیین زمان حضور نماینده دفتر مذکور در آن واحد اقدام لازم معمول نمایند. همچنین ترتیبی اتخاذ فرمایند تا اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی در تاریخ مقرر در محل خدمت حضور داشته باشند.

لذا خواهشمند است جهت تسهیل فرایند صدور کارت هوشمند ملی، یک دستگاه کامپیوتر مجهز به اینترنت در اختیار نماینده دفتر مذکور قرار گیرد و همچنین لازم است متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی، فرم تکمیل شده پیوست و مدارک مندرج در آن را هنگاه ثبت نام به همراه داشته باشند.

تلفن‌های دفتر پیشخوان دولت جهت هماهنگی ۶۶۴۸۱۸۴۸-۶۶۴۹۹۱۴۸

 

فرم ثبت نام کارت ملی هوشمند