بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ثبت اثر انگشت و کارت بر روی دستگاه کارت زنی واحد ها

ثبت اثر انگشت و کارت بر روی دستگاه کارت زنی واحد ها


شماره بخشنامه:   155/63142

تاریخ :   1399/4/11

 

ضمن آرزوی سلامتی برای کارمندان محترم دانشگاه به استحضار می رساند از تاریخ 20 تیر ماه 1399 ثبت تردد تنها از طریق اثر انگشت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی (ضد عفوفی انگشت در زمان کارت زنی ) بر روی دستگاه کارتزنی امکان پذیر می باشد. همچنین طبق روال سال گذشته امکان ثبت تردد از  سامانه حضور و غیاب شخصی (ورود و خروج فراموش شده) حداکثر 6 تردد در ماه با تایید مدیر مربوطه است که در صورت عدم ثبت، برای فرد غیبت لحاظ خواهد شد. لذا از کلیه کارمندان گرامی درخواست می شود جهت ثبت اثر انگشت و کارت بر روی دستگاه کارتزنی واحد خود به مسئول حضور و غیاب واحد مربوطه مراجعه نمایند.

همکاران محترم توجه نمایند :

 تمامی افرادی که از کارت جهت ثبت تردد استفاده می کردند ولی تردد آنها در سامانه نمایش داده نمی شود  با یکسان سازی شماره کارت و ثبت اثر انگشت جدید، تمام ترددهای قبلی آنها در سامانه نمایش داده خواهد شد. ( در صورتی که هم کارت زده شده  و  هم ثبت سیستم اینترنتی  انجام شده است لازم است تردد های وارد شده از طریق سیستم  اینترنتی حدف گردد.)

 

از مسئولین محترم حضور و غیاب واحدها نیز درخواست می شود ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی اثر انگشت و شماره کارت همکاران خود را  بر روی دستگاه کارت زنی واحد ثبت و  سپس شماره های درج شده در سیستم حضور و غیاب و شماره های درج شده در دستگاه را الزاما در قالب لیست اکسل پیوستی به واحد حضور و غیاب اداره کل منابع انسانی ارسال نمایند همچنین با انتشار حداکثری این بخشنامه و نصب اطلاعیه در کنار دستگاه های کارتزنی موضوع را کاملا اطلاع رسانی نمایند.