بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تکمیل پرونده استخدامی کلیه کارکنان دانشگاه

تکمیل پرونده استخدامی کلیه کارکنان دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/282530

تاریخ :   1398/9/27

 

تکمیل پرونده استخدامی کلیه کارکنان دانشگاه (اعضای هیات علمی و کارمندان رسمی و پیمانی) از لحاظ بدهی کسور سنوات غیر رسمی و انتقال حق بیمه و تعیین بدهی کسور سنوات غیررسمی

 

پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۵/۳۰۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ و شماره ۲۴۳۶۵۲/‏۱۵۵‬ مورخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۳‬ و شماره ۱۵۵/۹۷۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و شماره ۲۰۶۳۸۷/‏۱۵۵‬ مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۹۷‬ و شماره ۲۴۷۵۳/‏۱۵۵‬ مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۹۷‬ این اداره کل و با عنایت به ضرورت فرآیند تکمیل پرونده پرسنلی و به منظور پیشگیری از مشکلات اخذ شده در تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی همکاران محترم دانشگاه در زمان مقرر، خواهشمند است اعضای هیأت علمی و کارمندان (مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر) که دارای سابقه خدمت دولتی در سایر دستگاه‌ها می‌باشند و کسور بازنشستگی آن به صندوقی غیر از صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده (اعم از سنوات پیمانی، سنوات مربوط به دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که صندوق مجزا دارند مانند صندوق صدا و سیما و نیروهای مسلح، و…)، در اسرع وقت نسبت به انتقال کسور یا تعیین تکلیف آن به طور مکتوب اقدام نمایند.

 

همچنین کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که دارای خدمت سربازی، روزمزدی، خرید خدمتی و یا سوابق تمام وقت قابل قبول در سایر دستگاه‌های دولتی می‌باشند و بابت آن کسور بازنشستگی کسر نگردیده است در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست تعیین بدهی خدمات غیر رسمی خود اقدام و پس از تعیین بدهی نسبت به واریز آن به حساب صندوق بازنشستگی کشوری بصورت قسطی از طریق فیش حقوقی توسط مدیریت مالی دانشگاه اقدام خواهد شد. در صورت عدم اقدام عضو در موعد مقرر کلیه مسئولیت‌های مربوطه همانند افزایش بار مالی و.. به عهده عضو بوده و برای دانشگاه تعهدی ایجاد نمی‌نماید.