نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تودیع و معارفه مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی

تودیع و معارفه مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهیمراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 مراسم معارفه جناب آقای دکتر حاتمی به عنوان مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه  و همچنین تودیع جناب آقای دکتر بوذری نژاد ساعت 11 روز سه شنبه هفدهم تیر ماه 93 با حضور معاون محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر گلدانساز، معاون محترم آموزش جناب آقای دکتر قمصری، جناب آقای دکتر جمشیدیها معاون محترم فرهنگی، جناب آقای دکتر خضری مشاور رئیس  و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه و جمعی از رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه و همکاران اداره مذکور برگزار گردید.

 در این مراسم جناب آقای دکتر بوذری نژاد گزارشی از عملکرد 6 ماهه خود  در زمان تصدی مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی  را ارائه دادند و آقای دکتر حاتمی نیز برنامه ها و خدمات آتی این اداره کل را اعلام نمودند و در پایان با اهداء لوح و هدایای ریاست دانشگاه، حوزه معاونت اداری و مالی و جمعی از رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاهی از آقای دکتر بوذری نژاد تقدیر و تشکر به عمل آمد.