بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تمدید مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۹۵

تمدید مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۹۵


 

به اطلاع کلیه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه می‌رساند مهلت انجام ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۹۵ به مدت یک هفته تا روز چهارشنبه مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۶  تمدید شد. جهت انجام و تکمیل ارزیابی به "سامانه مدیریت عملکرد کارکنان" به نشانی: pms.ut.ac.ir مراجعه نمائید.