بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تمدید زمان ارزیابی عملکرد کارمندان نیمه دوم سال 1397

تمدید زمان ارزیابی عملکرد کارمندان نیمه دوم سال 1397


شماره بخشنامه:   155/264742

تاریخ :   1398/9/12

 

پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۴۸۵۶۹/‏۱۵۵ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۸‬ و شماره ۲۶۰۲۹۸/‏۱۵۵‬ مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۸‬ ضمن تشکر از کلیه مدیران محترمی که نسبت به انجام به موقع ارزیابی اهتمام داشته‌اند، به استحضار می‌رساند حسب درخواست برخی از همکاران، زمان انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ از تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۹۸‬ لغایت شنبه ۱۶/‏۰۹/‏۹۸‬ (ساعت ۱۲ شب) تمدید شد لذا شایسته است کلیه مدیران و کارکنانی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزیابی نشده‌اند، با مراجعه به سامانه مدیریت عملکرد کارمندان به نشانی: https://pms.ut.ac.ir برای ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ اقدام عاجل معمول نمایند.


نکات قابل توجه:
۱- به منظور صدور احکام ترفیع پایه سال ۹۷ مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد و چنانچه مدیران محترم بلافصل ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود را انجام ندهند، امتیاز ارزیابی نیمه اول سال ۹۷ در سامانه پرسنلی ثبت خواهد شد.
۲- بر اساس ماده ۲۱ قانون استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه، به پرسنل واحدی که در هر دو نیمه اول و دوم سال گذشته فاقد امتیاز ارزیابی باشد، ترفیع پایه سالانه تعلق نخواهد گرفت.
۳- تأیید و خارج شدن فرم از کارتابل ارزیابی به منزله صحت انجام نهایی ارزیابی می‌باشد.