بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تقدیر از فرزندان ممتاز اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه (پذیرفته شدگان کنکور سراسری)

تقدیر از فرزندان ممتاز اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه (پذیرفته شدگان کنکور سراسری)


شماره بخشنامه:   155/159379

تاریخ :   1394/6/23

 

با سلام واحترام

       پیرو بخشنامه شماره 130710/155مورخ 94/5/31 به استحضار می رساند این اداره کل در نظر دارد از فرزندان اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه که فرزندان آنها در آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکتری در دانشگاه دولتی دوره روزانه پذیرفته شده اند و یا با کسب رتبه اول در سال تحصیلی 94-93 در یکی از مقاطع فوق از دانشگاههای دولتی در دوره روزانه فارغ التحصیل شده اند به شرح جدول ذیل تقدیر بعمل آورد .

ردیف

مقطع دانشگاهی

توضیحات

1

پذیرفته شدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

منحصرا پذیرفته شدگان دانشگاههای دولتی دوره روزانه

2

فارغ التحصیلان رتبه اول مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

در سال تحصیلی 94-93

منحصرا فارغ التحصیلان رتبه اول  دانشگاههای دولتی دوره روزانه

 

 

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مدارک لازم دریافت و به همراه فرمهای تکمیل شده پیوست مطابق دستورالعمل ذیل به این مدیریت ارسال گردد .

مدارک مورد نیاز

1 -  تصویر کارت دانشجوئی برابر با اصل یا اصل گواهی معتبر از دانشگاه محل پذیرش که در آن سال ورود و مقطع دانشگاهی قید شده باشد.
2 -  گواهی فارغ التحصیلی دانشجو مبنی بر کسب رتبه اول در سال تحصیلی 94-93 در یکی از مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکتری .
2 - یک قطعه عکس پشت نویسی شده 4*3 بدون هر گونه مهر ، خط خوردگی یا شکستگی
3 - تصویر شناسنامه و کارت ملی  دانشجو ( تصویر پشت کارت ملی الزامی است )

      نحوه ارسال مدارک :

اسامی واجدین شرایط به ترتیب مقطع دانشگاهی در فرم شماره 1 پیوست درج  و پس از الصاق عکس دانشجویان در فرم شماره 2  نسبت به درج مشخصات ذیل عکسها اقدام نمایند . مدارک مذکور ( فرم های تکمیل شده شماره 1 و 2 به انضمام مدارک تحصیلی مورد تقاضا و تصاویر شناسنامه و کارت ملی) باید به همراه نامه اداری حداکثر تا تاریخ 94/6/30  به این اداره کل ارسال گردد . به مدارکی که به صورت انفرادی و پس از تاریخ مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

 

فرم شماره 1 - مشخصات دانشجویان

فرم شماره 2 - عکس دانشجویان