بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تعیین سقف اضافه کار کارمندان در نیمه اول سال 1399

تعیین سقف اضافه کار کارمندان در نیمه اول سال 1399


 

با توجه به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، میزان اعتبار سقف اضافه کار کارمندان با کارت زنی و در خارج از ساعت اداری از اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۹، به میزان نصف سقف اضافه کار تعیین شده در مدت مشابه سال قبل می باشد.

لازم به ذکر است معاونین محترم اداری و مالی واحدها و مدیران ستادی بایستی نظارت کامل بر انجام مصوبه داشته باشند و مسئولین حضور و غیاب واحدها موظف به بررسی و تنظیم سقف اضافه کار پرسنل واحد خود در سامانه حضور و غیاب می باشند.