بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تسریع در انجام ارزیابی عملکرد کارمندان نیمه دوم سال 1397

تسریع در انجام ارزیابی عملکرد کارمندان نیمه دوم سال 1397


شماره بخشنامه:   155/260298

تاریخ :   1398/9/6

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۵۶۹/‏۱۵۵ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۸‬ همان طور که مستحضر می‌باشید مهلت انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ از تاریخ ۲۸/‏۰۸/‏۹۸‬ لغایت یکشنبه ۱۰/‏۰۹/‏۹۸‬ اعلام گردیده لذا شایسته است کلیه مدیران محترم و کارکنان ارجمند با مراجعه به سامانه مدیریت عملکرد کارمندان به نشانی: https://pms.ut.ac.ir نسبت تسریع در انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ در بازه زمانی مذکور اقدام عاجل معمول نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مناسب به اطلاع افرادی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزیابی نشده‌اند، رسانده شود.