بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تخفیف آزمون های کانون فرهنگی آموزش - قلم چی

تخفیف آزمون های کانون فرهنگی آموزش - قلم چی


شماره بخشنامه:   155/144819

تاریخ :   1394/6/12

 

 سلام و احترام 

      به استحضار می رساند طبق تفاهم بعمل آمده بین دانشگاه تهران و کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران می توانند با ارائه معرفی نامه از این اداره کل از تخفیف 20% ثبت نام در آزمونهای فوق بهره مند گردند . خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی ، معرفی نامه متقاضیان مطابق نمونه پیوست تهیه و جهت امضاء نهایی به این اداره کل ارسال گردد . 

 

معرفی نامه متقاضیان