بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تجلیل از بازنشستگان سال 1399 و واریز هدیه

تجلیل از بازنشستگان سال 1399 و واریز هدیه


نظر به اهمیت سلامتی کارکنان محترم دانشگاه و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، مراسم تجلیل از بازنشستگان محترم سال 1399 که در سال های قبل با حضور عزیزان بازنشسته و خانواده های محترم ایشان برگزار میشد، امسال در دانشگاه برگزار نگردید.

مطابق با تصمیم دانشگاه و اداره کل منابع انسانی، برای تجلیل از بازنشستگان گرامی مبلغ 25 میلیون ریال به عنوان هدیه به حساب هر یک از این عزیزان واریز شد. اداره کل منابع انسانی برای این عزیزان سلامتی و شادکامی را آرزو می نماید.