بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بیمه درمان تکمیلی فرزندان ذکور غیر دانشجو

بیمه درمان تکمیلی فرزندان ذکور غیر دانشجو


شماره بخشنامه:   155/347396

تاریخ :   1393/12/17

 

با سلام و احترام

پیرو درخواست دانشگاه مبنی بر پوشش بیمه ای فرزندان ذکور غیر دانشجو ، به استحضار می رساند با توجه به جوابیه بیمه ایران پوشش فرزندان ذکور غیر دانشجو با حداقل 50٪ اضافه حق بیمه از ابتدای قرارداد و 10٪ فرانشیز اضافی بابت فرزند بیمه شده اصلی مذکر به میزان 20 ٪ و بابت فرزند بیمه شده اصلی مونث به میزان 40٪ در نظر گرفته شده است. لذا در صورت دانشجو بودن فرزند 20 تا 26 سال با ارائه گواهی دانشجوئی جهت دریافت کارت طلائی و در صورت تمایل به ادامه پوشش بیمه ای با حق بیمه اضافی و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه با نرخ اعلام شده از تاریخ 93/7/1 نسبت به ارائه درخواست کتبی به نماینده واحد مربوطه حداکثر تا تاریخ 93/12/20 اقدام نمایید . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.