بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

برگزاری مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیأت علمی

برگزاری مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیأت علمی 

مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان واعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.