بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان نمونه در تالار شهید چمران

برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان نمونه در تالار شهید چمران 

نخستین جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه تهران در تاریخ 10 مهر ماه 95 ، در تالار شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد.