بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

برنامه بذرکاری و کپه کاری در ارتفاعات البرز

برنامه بذرکاری و کپه کاری در ارتفاعات البرز


 

مشارکت کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران در برنامه بذرکاری و کپه کاری در ارتفاعات البرز

جمعی از کارکنان، بازنشستگان و دانشجویان دانشگاه تهران در اقدامی هماهنگ با شورا و اهالی روستای سیجان که اخیرا دچار حادثه سیل شده بود و زیر نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در برنامه بذکاری و کپه کاری ارتفاعات این روستا مشارکت کردند.
پس از رخداد سیل اخیر در روستای سیجان و مشاهده آثار مخرب آن؛ جوامع محلی، اعضای بسیج و همیاران طبیعت این روستا بر آن شدند تا برای حفظ آب و خاک خود گامی اساسی در جهت بهبود و احیای پوشش گیاهی منطقه خود بردارد.

از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش شدید خاک در روستای سیجان از جمله عوامل مهم در حادثه سیل اخیر گزارش شده است، که در پی چرای بی‌رویه دام و برداشت غیر اصولی از سبزی‌ها و گیاهان کوهی به وسیله افراد غیر بومی، خشکسالی و کم آبی به ویژه در ارتفاعات و بارش‌های ناگهانی و رگباری رخ داده است.

گفتنی است بنا بر درخواست جوامع محلی، اداره کل منابع طبیعی استان البرز ضمن بازدید از منطقه و بررسی پوشش گیاهی آن، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و ادافیکی منطقه، نسبت به در اختیار گذاشتن بذور گونه های مرتعی (بروموس، جاشیر و آگروپایرون) و جنگلی (تنگرس) به همراه دستورالعمل کپه کاری و غنی سازی جنگل با بذر در عرصه های جنگلی اقدام کرد. این برنامه طی دو هفته متوالی 15  و 22 آبان در این منطقه به اجرا درآمد.