بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه از تاریخ 27 دی ماه 1399

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه از تاریخ 27 دی ماه 1399


شماره بخشنامه:   155/237207

تاریخ :   1399/10/24

 

پیرو بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به قرار گرفتن شهر تهران در وضعیت نارنجی نحوه حضور کارکنان دانشگاه تهران از زمان ابلاغ این بخشنامه تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) کلیه مدیران محترم دانشگاه اعم از مدیران ستادی و رؤسای پردیس‌ها و معاونین، رؤسای دانشکده‌ها و معاونین، مدیران گروه‌ها و رؤسای ادارات موظف به حضور در واحدهای خود بوده و به حضور و فعالیت‌های پرسنل خود نظارت نمایند.

۲) رؤسا و معاونین اداری مالی واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند تا امور و فعالیت‌های مربوطه با دو سوم حضور فیزیکی و یک سوم دورکاری با شرایط زیر انجام گیرد:

الف) کارکنان بیش از ۵۵ سال سن، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خاص یا آسیب پذیر و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال در اولویت استفاده از دورکاری می‌باشند.

ب) کلیه کارکنان موظفند اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در محل کار رعایت نمایند.

پ) کارمندانی که ملزم به حضور در محل کار خود می‌باشند، موظف به کارت زنی هستند، در غیر این صورت در سامانه غیبت منظور خواهد شد.

ت) آن دسته از افرادی که با موافقت مدیر مربوطه از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دهند، حضور و غیاب خود را از طریق سامانه به صورت اینترنتی ثبت و مدیریت مربوطه در صورت موافقت تأیید نماید در صورت عدم تأیید مدیر مربوطه غیبت منظور خواهد شد. مسئولیت نظارت بر فعالیت کارکنان و اخذ گزارش از اقدامات انجام شده در طی دوره دورکاری بر عهده مدیر مربوطه است.

ث) ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ (با ۳۰ دقیقه شناور) تعیین می‌گردد،

 

لازم به ذکر است کلیه فعالیت‌های آموزشی کماکان به صورت مجازی انجام خواهد شد.