بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه طرح ترافیک سال 1396

بخشنامه طرح ترافیک سال 1396


شماره بخشنامه:   155/345732

تاریخ :   1395/11/18

 

.

به استحضار می‌رساند تعداد محدودی سهمیه آرم طرح ترافیک سال ۱۳۹۶ برای خودروی اعضای محترم هیأت علمی و مدیران دانشگاه از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک اختصاص یافته است.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی، اسامی متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک با اولویت شرایط ذیل در فرم پیوست درج و همراه نامه اداری با امضا معاون محترم اداری و مالی واحد و مدارک پیوست حداکثر تا تاریخ ۲۴/ ۱۱ /۹۵ به این اداره کل ارسال گردد.
با توجه به محدودیت سهمیه آرم طرح ترافیک اختصاص یافته به دانشگاه تهران، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از مجوزهای اخذ شده باشد، بر اساس موارد ذیل اولویت بندی صورت خواهد گرفت.

۱ – محل سکونت متقاضی در محدوده اصلی طرح ترافیک باشد.

۲ – دارای مرتبه علمی دانشیار و بالاتر باشد.

۳ – دارای ۵۰ سال سن و بالاتر باشد.

۴ – خودروی اداری که دارای آرم طرح ترافیک است در اختیار نداشته باشند.

تاکید می‌نماید اسامی متقاضیان باید به همراه مدارک ارسال گردد و افرادی که مدارک ناقص ارسال نمایند در اولویت قرار نخواهند گرفت.

 

فرم درج اسامی متقاضیان طرح ترافیک

مدارک لازم