بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه طرح ترافیک

بخشنامه طرح ترافیک


شماره بخشنامه:   155/359142

تاریخ :   1394/11/27

 

با سلام واحترام ، 

     به استحضار می‌رساند تعداد محدودی سهمیه آرم طرح ترافیک سال 1395  برای خودروی اعضای محترم هیات علمی از سوی سازمان حمل و نقل وترافیک به دانشگاه تهران  اختصاص یافته است .   
      خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی، اسامی متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک با اولویت شرایط ذیل  در فرم پیوست درج و همراه نامه اداری با امضاء معاون محترم اداری و مالی واحد و مدارک پیوست حداکثر تا تاریخ  4/ 12 /94 به این اداره کل ارسال گردد . 
       با توجه به محدودیت سهمیه آرم طرح ترافیک اختصاص یافته به دانشگاه تهران، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از مجوزهای اخذ شده  باشد بر اساس موارد ذیل اولویت بندی صورت خواهد گرفت. 
    1 – محل سکونت متقاضی در محدوده اصلی طرح ترافیک باشد.
    2 – دارای مرتبه علمی دانشیار و بالاتر باشد .
    3 – دارای 50 سال سن و بالاتر باشد .

تاکید می نماید اسامی متقاضیان باید به همراه مدارک ارسال گردد و افرادی که مدارک ناقص ارسال نمایند در اولویت قرار نخواهند گرفت .

 

مدارک لازم جهت درخواست مجوز طرح ترافیک

فرم درخواست مجوز طرح ترافیک