بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 95

بخشنامه ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 95


شماره بخشنامه:   155/83205

تاریخ :   1395/3/31

 

با سلام و احترام

به استناد فصل هشتم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن در خصوص نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- مرخصی سالانه برای اعضای رسمی٬ پیمانی٬ و قراردادی در طول یک سال، ۳۰ روز می‌باشد. علاوه بر آن دانشگاه می‌تواند ۱۰ روز مرخصی فوق العاده (تشویقی)، در صورت موافقت مدیریت واحد، به اعضاء اعطا ‌نماید.

۲- تاکید مدیریت دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی در طول سال می‌باشد (به جز کارمندان محترمی که دارای سمت اجرایی می‌باشند).

۳- کارمندان محترمی که دارای سمت‌های اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب می‌باشند می‌توانند با موافقت مدیر واحد، حداکثر ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره یا بازخرید نمایند.

۴- مدیریت واحد می‌تواند برای ذخیره یا بازخرید بخشی از مرخصی استحقاقی کارمندان محترمی که سمت اجرایی ندارند، به یکی از دو روش زیر عمل نماید:

الف - برای ۵۰ درصد این قبیل همکاران، برای هر نفر حداکثر ۱۵ روز مرخصی استحقاقی را ذخیره یا بازخرید نماید (برای همکاران قراردادی فقط امکان بازخرید می‌باشد).

ب - یا برای کلیه پرسنل، برای هر نفر، حداکثر ۷ روز مرخصی استحقاقی ذخیره یا بازخرید نماید (برای همکاران قراردادی فقط امکان بازخرید می‌باشد).

بازخرید مرخصی‌ها از محل اختصاصی واحد پرداخت می‌گردد.

۵- مدت زمان استفاده از مرخصی تشویقی در نیمه اول فروردین ماه، و ایام تابستان (اول تیرماه، لغایت سی و یک شهریور ماه) می‌باشد. در سال جاری سه روز در ایام نوروز استفاده شده لذا هفت روز برای تابستان باقی مانده است. بنابراین، عضو، به تعداد روزهای مرخصی تشویقی (حداکثر ۷ روز)، باید حداقل، به همان تعداد روز، از مرخصی استحقاقی استفاده نماید. ضمنا طبق آیین نامه، مرخصی تشویقی قابل ذخیره و بازخرید نمی‌باشد.

۶- ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ اول تیرماه، لغایت سی و یک شهریور ماه سال جاری٬ برای شیفت صبح، از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۱۵( یک ربع شناور) و برای شیفت عصر از ساعت ۱۳:۱۵ لغایت ۲۰ (یک ربع شناور) می‌باشد.

۷- درخصوص اضافه کار، طبق روال ساله‌ای قبل و با توجه به کاهش ساعت کاری واحدهای دانشگاه، امکان پرداخت اضافه کار مربوط به این ایام وجود ندارد. لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می‌شود حتی المقدور کارمندان خود را پس از پایان ساعت کاری٬ موظف به حضور در محل کار ننمایند. در صورت ضرورت و در مواردی که لازم است پرسنلی در ساعات غیر اداری حضور داشته باشد مدیران محترم می‌توانند ساعات کاری برخی از پرسنل را در شیفت عادی و برخی دیگر را در شیفت عصر یا شب (در سیستم حضور و غیاب موجود است) گروه بندی نمایند.

با این وجود، افرادی که در واحدهایی شاغل هستند که به دلیل کار با موجود زنده و یا سایر موارد حضورآنها ضروری است به تشخیص مدیر، و با ذکر دلیل، اسامی آنان و میزان ساعت اضافه کار لازم را تا پایان وقت اداری شنبه پنجم تیرماه سال جاری به اداره کل منابع انسانی دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری اعلام گردد.