بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه دوم در خصوص ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران

بخشنامه دوم در خصوص ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/348258

تاریخ :   1394/11/18

 

با سلام و احترام

با توجه به اتمام بازبینی پرونده های ارتقای کارکنان داری 25 سال سابقه خدمت و بالاتر، خواهشمند است نسبت به ارسال پرونده سایر افرادی که متقاضی ارتقا به رتبه بالاتر می باشند با اولویت زیر، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند:

1. کارکنانی که از لحاظ سنوات خدمت شرایط ارتقا به رتبه یک دارند ولی در رتبه سه یا پایین تر قرار دارند.

2. کارکنانی که از لحاظ سنوات خدمت شرایط ارتقا به رتبه دو را دارند ولی در رتبه مهارتی یا پایین تر قرار دارند.

3. کارکنانی که از لحاظ سنوات خدمت شرایط ارتقا به رتبه سه را دارند ولی در رتبه مقدماتی قرار دارند.

4. سایر کارکنانی که تقاضای ارتقای رتبه شغلی دارند.

ضمناً خاطر نشان می سازد، افرادی که از لحاظ داشتن سنوات یا کسب امتیاز لازم خود را حائز شرایط ارتقا به رتبه بالاتر تشخیص نمی دهند، تا تاریخ کسب هر دوشرط لازم و کافی، اقدام به تکمیل فرم مربوطه ننمایند.

 

پیرو بخشنامه فوق مراحل تکمیل مدارک جهت ارسال پرونده های مربوطه به شرح زیر می باشد:

 پیرو بخشنامه شماره 348258/155 مورخ 94/11/18 در خصوص ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه (بخشنامه دوم)٬ با عنایت به پیگیری و تماس‌های مکرر همکاران در خصوص نحوه ارسال مدارک، به استحضار می‌رساند جهت ارسال پرونده‌ها به این اداره کل، موارد به شرح زیر رعایت گردد:

1- با توجه به شرایط اعلام شده در  بندهای 1 تا 4 بخشنامه مذکور، پرونده‌ها و مدارک پرسنل می‌بایست در مرحله اول بر اساس اولویت، از بند 1 بخشنامه تکمیل و ارسال شود لذا با توجه به محدودیت فضا و به منظور جلوگیری از ازدحام پرونده‌های ارسالی،‌ خواهشمند است مدارک همکارانی که مشمول بندهای دوم، سوم و یا چهارم بخشنامه هستند را به ترتیب اولویت در مراحل بعدی (پس از بررسی پرونده‌های مرحله اول) ارسال نمایید.
2
- چهار فقره فرم به شرح پیوست (شامل؛ 1- سوابق شغلی قابل قبول و مدیریتی 2- لیست دوره‌های آموزشی 3- مشارکت در انجام فعالیت‌های پژوهشی 4- لیست لوح تشویق و تقدیر) می‌بایست توسط پرسنل متقاضی ارتقا رتبه تکمیل شده و هر فرم‌ به همراه مدارک مربوطه در چهار کاور به صورت مجزا قرار داده شود.
3
- مسئولین امور اداری واحدها می‌بایست کلیه مدارک را بررسی و در صورت تایید، آنها را برابر اصل نمایند. (از ارسال اصل مدارک خودداری گردد.)
4- یک فرم تحت عنوان کاربرگ ضمیمه می‌باشد که توسط دبیران کمیته فرعی باید به پرونده افراد اضافه شود و هر کدام از ردیف‌های 3 تا 7 و ردیف 12 فرم مذکور می‌بایست، توسط کمیته فرعی واحد از 100 درصد امتیاز دهی شود و در کاوری جداگانه روی بقیه مدارک قرارداده شود.
5- محاسبه امتیاز سایر ردیف‌های کاربرگ (1 و 2 - 8 و 9 و 10 و 11 - 13 و 14) توسط کمیته ارتقا رتبه کارکنان در این اداره کل بر اساس مدارک ارسالی، انجام خواهد شد. (اما پس از ابلاغ دستورالعمل نهایی، سایر بندها نیز توسط کمیته فرعی قابل محاسبه می باشد.)
6- ارسال آخرین حکم کارگزینی و خلاصه پرونده (جدید و به روز رسانی شده) پرسنل در یک کاور مجزا الزامی می‌باشد.
7- کلیه فرم‌های تکمیل شده (بندهای 2 و 4) و مدارک بند 6 ، به همراه نامه اداری در یک کلاسور یا پوشه مناسب با درج نام، نام خانوادگی، سنوات خدمت منهای سربازی (ملاک محاسبه پایه)، آخرین مدرک تحصیلی اعمال شده در حکم کارگزینی و محل خدمت به این اداره کل ارسال شود. (از ارسال هرگونه زونکن اداری که حجیم می باشد، خودداری گردد.)

8- ترجیحاً، در صورتی که همکاران، کتاب ها و مقالات خود را به همراه مدارک تحویل داده اند، اصل کتاب و مقاله در کمیته فرعی مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد و کپی صفحات مربوط به مشخصات کتاب یا مقاله و خلاصه یا پیشگفتار آن، باید توسط دبیر کمیته فرعی برابر اصل شده و نظر کمیته فرعی در خصوص میزان ارتباط کتاب با رشته شغلی افراد بر روی آن درج شود.
نکات قابل توجه : 
* این اداره کل از دریافت دستی مدارک توسط افراد معذور می باشد؛ لذا خواهشمند است به اطلاع کلیه پرسنل محترم رسانده شود از مراجعه حضوری و تحویل دستی مدارک و همچنین پیگیری‌ بابت امتیاز کسب شده خودداری نمایند.
*پس از بررسی مدارک توسط کمیته ارتقا رتبه کارکنان، نتایج نهایی در قالب ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد.

* در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد فوق، به مدارک و سوابق ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.