بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه در خصوص متن قرارداد بیمه درمان تکمیلی

بخشنامه در خصوص متن قرارداد بیمه درمان تکمیلی


شماره بخشنامه:   155/50348

تاریخ :   1396/2/27

 

با سلام احترام

به پیوست، متن قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طرح ۱ و طرح ۲ به همراه مفاد اولیه و الحاقیه‌ها مربوطه جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

قرارداد بیمه درمان تکمیلی طرح 1

قرارداد بیمه درمان تکمیلی طرح 2