بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه در خصوص شرایط و تعهدات قرارداد و کارت بیمه درمان تکمیلی

بخشنامه در خصوص شرایط و تعهدات قرارداد و کارت بیمه درمان تکمیلی


شماره بخشنامه:   155/342998

تاریخ :   1394/11/14

 

با سلام و احترام

 پیرو بخشنامه شماره 327292/155 مورخ 94/11/3 با توجه به توزیع کارت های بیمه درمان تکمیلی در دو طرح 1 و 2 و تحویل به واحدهای مربوطه، خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی به بیمه شدگان محترم و رعایت موارد ذیل دستور لازم صادر فرمایید .

1- تصاوبر پیوست تعهدات و شرایط قرارداد بیمه درمان تکمیلی در دو طرح 1و 2  با توجه به تغییرات به وجود آمده جهت اطلاع بیمه شدگان ارسال می گردد .

2 - الصاق عکس بیمه شدگان بر روی کارت بیمه درمان تکمیلی که ممهور به تایید واحد مربوطه می باشد .

3 - از تغییرات به عمل آمده در قرارداد جدید تغییر فرانشیز افراد تحت تکفل می باشد، لذا مقتضی است در صورت دریافت کارت دقت فرمایید در صورتی که دفترچه والدین کارکنان مذکر و مونث ( بیمه خدمات درمانی - تامین اجتماعی ) از طریق بیمه شده اصلی می باشد فرانشیز مربوطه 10 درصد در نظر گرفته شده است که در صورت ثبت فرانشیز 30 درصد نسبت به ارائه کارت بیمه شده به همراه تصویر دفترچه بیمه شده اصلی و فرد مورد نظر ( پدر یا مادر ) جهت اصلاح اقدام فرمایید. ضمنا در صورتی که دفترچه والدین از طریق بیمه شده اصلی دریافت نگردیده است و فرانشیز 10 درصد بروی کارت ثبت شده است جهت جلوگیری از ایجاد بدهی جهت تصحیح اقدام گردد . 

4 - با توجه به توضیحات بند 3 این شرایط در خصوص همسر و فرزندان کارکنان مونث نیز صادق می باشد لذا رعایت موارد فوق و اعلام به این واحد الزامی می باشد. 

5 - شایان ذکر است کارت ارائه شده چهاربرشه می باشد که موقتا فقط جهت خدمات بستری در بیمارستان طراحی گردیده است که با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیک سدا (سامانه درمان الکترونیک)، با توجه به ثبت اسامی در پورتال بیمه ایران و آماده سازی تدریجی مراکز درمانی در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد با بیمه ایران در خصوص هزینه های پاراکلینیکی و بیمارستانی و ثبت کد ملی از خدمات آن مرکز بهره مند می گردند .  

6 - با توجه یه راه اندازی سامانه الکترونیکی سدا، در حال حاضر مرکز بهداشت دانشگاه تهران نیز در این زمینه ارائه خدمات می نماید، لذا در صورت مراجعه به همراه داشتن کارت بیمه و دفترچه بیمار الزامی است. 

7 - به اطلاع بیمه شدگان محترم می رساند با عرض پوزش بابت تاخیر در پرداخت هزینه ها با توجه به ثبت اسامی و صدور کارت درمان تکمیلی هزینه ها در حال پرداخت می باشد .