بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه در خصوص افراد ثبت نام نشده و اطلاع رسانی به بیماران خاص

بخشنامه در خصوص افراد ثبت نام نشده و اطلاع رسانی به بیماران خاص


شماره بخشنامه:   155/281070

تاریخ :   1395/9/25

 

با سلام و احترام


به استحضارِ آن دسته از همکارانی که تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۵ عضو بیمه درمان تکمیلی بوده‌اند و در بازه زمانی دو مرحله ثبت نام بیمه، موفق به ثبت نام و انتخاب طرح نشده‌اند می‌رساند:

 با توجه به حساسیت موضوع درمان و سلامت همکاران محترم، به صلاحدید این مدیریت نسبت به ثبت نام ایشان به شرح ذیل اقدام شده استمقتضی است در صورت عدم رضایت، می توانید حداکثر تا تاریخ ۰۴/‏۱۰/‏۹۵ مراتب را به واحد بیمه دانشگاه اعلام نمائید. قابل ذکر می باشد بعد از تاریخ فوق هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسانده شود.

۱- کلیه اعضا محترم هیئت علمی و افراد تحت تکفل در طرح ۱ به مبلغ ۰۰۰/‏۷۶۳  ریال بابت هر نفر بیمه شده با احتساب حق بیمه از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۵ ثبت نام شده‌اند.

۲ - جانبازان محترم و افراد تحت تکفل در طرح ۱ به مبلغ ۰۰۰/‏۷۶۳  ریال بابت هر نفر بیمه شده با احتساب کسر حق بیمه از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۵ ثبت نام شده‌اند.

۳ - کارکنان محترم غیر هیأت علمی و افراد تحت تکفل با لحاظ نمودن انتخاب طرح ها در ثبت نام قرارداد قبل تا پایان ۳۱/‏۶/‏۹۵، نسبت به انتخاب طرح قرارداد جدید (۱/‏ ۷/‏۹۵ لغایت ۳۱/‏۶/‏۹۶) این افراد اقدام گردیده استبه عنوان مثال: فرد ثبت نام شده در طرح ۱ سال گذشته در طرح ۲ قرارداد جدید و فرد ثبت نام شده در طرح ۲ سال گذشته در طرح ۱ قرارداد جدید ثبت نام شده اند. مبلغ حق بیمه طرح ۲ بابت هر نفر بیمه شده مبلغ ۰۰۰/‏۵۰۰  ریال و حق بیمه طرح ۱ بابت هر نفر بیمه شده مبلغ ۰۰۰/‏۷۶۳  ریال با احتساب کسر حق بیمه از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۵ می‌باشدقابل ذکر می‌باشد حق بیمه کارکنان غیر هیأت علمی شامل یارانه دانشگاه می‌باشد.

نکته مهم:

بیمه شدگان محترم که در دو مرحله قبل ثبت نام نموده اند و اکنون تحت پوشش بیمه ایران می باشند و در حال حاضر بیمه شده اصلی یا افراد تحت تکفلشان دچار بیماری خاص شامل: سرطان و ام اس می‌باشند تقاضا می‌گردد جهت استفاده بهینه از قرارداد در صورت ثبت نام در طرح ۲ با ارائه درخواست به واحد بیمه دانشگاه نسبت به تغییر به طرح ۱ حداکثر تا تاریخ ۰۴/‏۱۰/‏۹۵ اقدام نمایند