بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه در خصوص ارسال مدارک پاراکلینیکی و بیمارستانی

بخشنامه در خصوص ارسال مدارک پاراکلینیکی و بیمارستانی


شماره بخشنامه:   155/50549

تاریخ :   1396/2/27

 

با سلام احترام

به استحضار می‌رساند به پیوست، دستورالعمل اجرایی ارسال مدارک پاراکلینیکی و بیمارستانی جهت اطلاع بیمه شدگان ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

 

مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های درمانی