بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه دریافت کارت جدید بانک تجارت

بخشنامه دریافت کارت جدید بانک تجارت


شماره بخشنامه:   155/101498

تاریخ :   1395/4/22

 

سلام علیکم

با احترام، پیرو اعلام قبلی بانک تجارت مبنی بر صدور و ارسال کارت‌های حقوقی کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی به واحدها، به استحضار می‌رساند؛ طبق اعلام مجدد بانک تجارت به علت مسائل امنیتی و حق امضاء افراد، تحویل گروهی کارت‌ها مقدور نمی باشد و حضور صاحب حساب با همراه داشتن کارت تجارت قبلی و کارت ملی الزامی است. لذا کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک تجارت شعبه اردیبهشت و یا باجه‌های دانشکده ادبیات و دانشکده علوم و فنون نسبت به دریافت کارت جدید خود اقدام نمایند.