نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه انتخاب کارکنان شاخص و نمونه

بخشنامه انتخاب کارکنان شاخص و نمونه


شماره بخشنامه:   155/140493

تاریخ :   1395/6/3

 

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند دانشگاه تهران در نظر دارد در شهریور ماه سال جاری در مراسمی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان دانشگاه نسبت به معرفی کارمندان شایسته تقدیر و نمونه اقدام نماید. لذا به پیوست دستورالعمل مربوطه جهت استحضار تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مطابق این دستورالعمل کارکنان شایسته تقدیر آن واحد انتخاب و پس از درج اطلاعات آنها در فایل اکسل پیوست (دو شیت)، همراه با نامه اداری حداکثر تا تاریخ ۹۵/۶/۱۰ به معاونت امور رفاهی این اداره کل ارسال گردد. با توجه به محدودیت زمانی تسریع موجب امتنان است.

شایان ذکر است واحدهای تابعه دانشگاه باید به واجدین شرایط در کمیته‌ای متشکل از افراد مندرج در بند ۸ و بر اساس معیارهای مندرج در جدول شماره ۱ بند ۶ دستورالعمل، امتیاز دهند و پس از آن نسبت به معرفی کارکنان شایسته تقدیر مطابق سهمیه مندرج در جدول ۲ بند ۷ دستورالعمل اقدام نمایند. انتخاب کارمند شایسته تقدیر در واحدهایی با جمعیت زیر ۵۰ نفر و همچنین انتخاب کارمند نمونه براساس بند ۹ دستورالعمل، توسط هیات داوران انجام خواهد شد.

 

دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه

فرم درج اطلاعات