بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه - اعلام اسامی اعضای هیات علمی فاقد مسکن

بخشنامه - اعلام اسامی اعضای هیات علمی فاقد مسکن


شماره بخشنامه:   155/376476

تاریخ :   1394/12/10

 

به پیوست نامه شماره ۶/۶۶/۲۶۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تامین زمین برای مسکن اعضای محترم هیات علمی جهت استحضار تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی اسامی آن دسته از اعضای محترم هیات علمی که خود یا افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۸۴/۰۱/۰۱ فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل، زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند را در فرم پیوست درج و فایل تکمیل شده را همراه با نامه اداری حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱۹ به این اداره کل ارسال فرمایند.

 

نامه وزارت علوم

فرم درج اسامی