بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ایجاد دسترسی برای مسئولین امور اداری جهت تایید نهائی ثبت نام بیمه شدگان

ایجاد دسترسی برای مسئولین امور اداری جهت تایید نهائی ثبت نام بیمه شدگان


شماره بخشنامه:   155/213945

تاریخ :   1394/7/28

 

با سلام و احترام

   به استحضار می رساند ثبت نام بیمه درمان تکمیلی از تاریخ 94/7/4 بصورت مستمر در حال انجام می باشد. با توجه به اینکه بدون ثبت نام صحیح،  پوشش بیمه ای و صدور کارت طلائی امکان پذیر نمی باشد، لازم است روسای امور اداری پشتیبانی و رفاهی آن واحد نسبت به بررسی وضعیت ثبت نام بیمه شدگان، کنترل و ثبت فیلدهای ستاره دار از جمله کد ملی، کد دفترچه های بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل، شماره حساب تجارت و شماره تلفن همراه بیمه شده اصلی و تایید نهائی کلیه اطلاعات اقدام نمایند. همچنین نسبت به ثبت نام افرادی که بنا به دلائلی در سامانه بیمه درمان تکمیلی ثبت نام ننموده اند، اقدام گردد. لازم به ذکر است کنترل و ثبت اطلاعات ناقص از طریق سامانه حکم و فیش حقوقی در قسمت سایر افراد که از تاریخ 94/7/28 لغایت 94/8/4 فعال می گردد، امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است قبل ازمراجعه رابطین به سامانه، جهت آموزش اولیه با سرکار خانم رفیعی با شماره تلفن 61112380 هماهنگی لازم به عمل آید.