بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اولین جلسه مدیر کل محترم منابع انسانی با روسای امور ادارات واحدها و پردیس های دانشگاه

اولین جلسه مدیر کل محترم منابع انسانی با روسای امور ادارات واحدها و پردیس های دانشگاهاولین جلسه از سلسله جلسات مدیر کل محترم منابع انسانی دانشگاه تهران با روسای امور ادارات واحدها و پردیس های دانشگاه، روز سه شنبه مورخ اول مهر ماه 1399 برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر نصرتی ضمن ابراز خرسندی از حضور مدعوین، به تشریح برنامه های اصلی اداره کل منابع انسانی پرداختند و اظهار امیدواری کردند تا بتوانند با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسی برای پیشبرد اهداف اعلام شده گام های موثری بردارند. جهت گیری برنامه ها و روش های اجرای فعالیت ها به سمت تقویت سرمایه های اجتماعی درون دانشگاهی است.