بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

انتخاب کارمند نمونه سال 1396

انتخاب کارمند نمونه سال 1396


شماره بخشنامه:   155/46376

تاریخ :   1397/2/26

 

با عنایت به اینکه اداره کل منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد مطابق سال‌های گذشته از کارمندان شایسته دانشگاه، در قالب انتخاب کارمندان شایسته تقدیر و نمونه تجلیل نماید، لذا خواهشمند است مطابق شیوه نامه پیوست شده نسبت به اطلاع رسانی، تکمیل و معرفی افراد واجد شرایط اقدام مقتضی صورت گیرد.

شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه