بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آموزش ضمن خدمت کارکنان (شش ماهه دوم سال 1394)

آموزش ضمن خدمت کارکنان (شش ماهه دوم سال 1394)


شماره بخشنامه:   155/244643

تاریخ :   1394/8/20

 

 

باسلام و احترام

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند، جهت ثبت نام در دوره های آموزش ضمن خدمت شش ماهه ی دوم سال 1394 با توجه به فرآیند و شرایط و ضوابط یاد شده در این بخشنامه به سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان به آدرس stm.ut.ac.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است در این بازه علاوه بر دوره های عمومی دوره های تخصصی معرفی شده از طرف واحد ها نیز قابل ثبت نام می باشد.

فرآیند ثبت نام در دوره های آموزشی :

1-    انجام ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ 94/8/23 لغایت چهارشنبه مورخ 94/8/27 از طریق سایت سامانه فراگیر آموزش ضمن خدمت به نشانی  stm.ut.ac.ir

2-    کاربران می توانند، پس از ورود به سامانه، در ستون سمت راست بر روی درخواست دوره های آموزشی کلیک کرده و از طریق منوهای استاندارد شغلی و تقویم دوره های آموزشی، درخواست خود را ثبت نمایند.(توجه به تاریخ برگزاری دوره و گروه هدف برای دوره های تخصصی الزامی است)

3-    تهیه لیست ثبت نام شدگان توسط نماینده واحد  مربوطه برای دریافت تاییدیه مقام مافوق.

4-    تایید ثبت نام در سامانه آموزش توسط نماینده واحد مربوطه

شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی :

1-    همکاران محترمی که در شش ماهه ی نخست دوره های عمومی گذرانده اند از دوره های تخصصی استفاده نمایند وسایر همکاران میتوانند علاوه بر دوره های تخصصی در دوره های عمومی نیز ثبت نام نمایند. همچنین  با توجه به محدودیت ظرفیت دوره های آموزشی، اولویت با کارکنانی است که زودتر ثبت نام نموده و ثبت نام آنان تایید شده باشد.

2-    کلیه ی اطلاع رسانی در مورد دوره ها از طریق سامانه فراگیر آموزش ضمن خدمت صورت می گیرد و هر فرد موظف است، طبق برنامه اعلام شده در سایت در مورد درس ثبت نامی خود اقدام نماید.

3-    تاخیر در شرکت در آزمون، غیبت محسوب می شود و از حضور داوطلب در آزمون، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

4-    فراگیران موظف هستند، قبل از شروع کلاس مورد نظر به آدرس سامانه آموزش ضمن خدمت stm.ut.ac.ir، صفحه نخست؛ کلاسهای آموزشی من مراجعه نمایند و از تایید دوره آموزشی ثبت نامی  و تاریخ قطعی برگزاری دوره اطمینان حاصل نمایند.

5-    شرکت عضو در دوره های مشابه و تکراری ای که در پنج سال اخیر گذرانده باشند٬ ممنوع می باشد. ضمناً امتیاز دوره های تکراری در ارزشیابی و ارتقا رتبه شغلی کارکنان، تنها یک بار محاسبه می شود.

6-     همکاران پس از شرکت در دوره، موظف به تکمیل فرم ارزیابی دوره در سامانه می باشند

7-    در صورت تکمیل نشدن فرم ارزیابی دوره، گواهینامه صادر نخواهد شد.

8-    گواهینامه آموزشی، به صورت الکترونیکی صادر شده و در سامانه آموزش برای هر فرد قابل مشاهده می گردد.

9-    کارکنان قراردادی، در صورتی که دوره های آموزشی جاری، مرتبط با کار آنان باشد با تایید مدیریت مربوطه، می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

10-    نتایج نهایی شرکت در دوره ها و لیست هزینه های پرداخت شده توسط کارکنان و غیبت افراد ثبت نام شده، به واحدهای مربوطه اعلام خواهد شد.

11-    همکاران محترم، هزینه دوره های ثبت نامی را (پس از کسر 80% تخفیف) به حساب غیرقابل برداشت اداره کل منابع انسانی و اموررفاهی به شماره 5225446142 و شناسه پرداخت 1142 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران واریز نمایند و فیش واریزی را بر اساس اطلاعیه های بعدی به اداره کل منابع انسانی تحویل دهند.

12-     به دلیل محدودیت ظرفیت دوره ها، افرادی که در دوره های ثبت نامی شرکت نمی کنند و غیبت غیر موجه دارند، موظف به پرداخت هزینه دوره بوده و تا پایان سال امکان ثبت نام در دوره های آموزشی را نخواهند داشت.

تبصره 1 : در موارد ذیل و با اطلاع قبلی، غیبت موجه محسوب می شود :

الف -  فوت یکی از بستگان درجه یک

ب - بروز حادثه غیر قابل پیش بینی و مستند با دلایل کافی.

13-      کلیه اطلاعیه های مربوط به دوره های آموزشی، فقط از طریق سامانه آموزش کارکنان انجام می شود و فراگیران محترم، می توانند سئوالات خود را در قسمت پرسش و پاسخ سایت ثبت نمایند.

14-   به منظور تشویق، ترغیب و ارتقا سطح کمی و کیفی عملکرد همکاران، روسا یا معاونین اداری و مالی واحد های سازمانی دانشگاه، می توانند، در صورت رضایت مدیر مربوطه و تائید دوره های طی شده در ارزشیابی سالانه، نسبت به بازپرداخت هزینه دوره های آموزشی (بر اساس گزارش این اداره کل) اقدام نمایند