بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1394

آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1394


 

شماره بخشنامه:   155/75618

تاریخ :   1394/3/26

 

با سلام و احترام

نظر به اهمیت آموزش منابع انسانی در ارتقای کمی و کیفی مهارت های فردی و شغلی کارکنان محترم٬ به همت معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران اولین تقویم جامع آموزشی کارکنان دانشگاه با در برگیری بیش از 550 عنوان دوره آموزشی تهیه شده است.

به پیوست، ضمن ارسال تقویم یاد شده نکات زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد:

1-  دوره های آموزشی از طرح نیازسنجی آموزشی دانشگاه (1390-1389) اقتباس شده و قابل اصلاح و توسعه می باشد.

* فرم شماره یک پیوست (فرم خام تعریف پودمان های آموزشی) برای پیشنهاد دوره های آموزشی می باشد.

2-  با توجه به هزینه های بالای برگزاری دوره های آموزشی٬ مقرر گردید کارکنان محترم دانشگاه تنها با پرداخت 20 درصد هزینه تمام شده در دوره های مذکور ثبت نام نمایند.

3-  در صورت تایید اثربخشی دوره آموزشی طی شده در ارتقای کمی و کیفی مهارت های فردی و شغلی کارکنان (در فرم ارزشیابی سالانه) امکان باز پرداخت هزینه دوره های آموزشی از محل اعتبارات اختصاصی واحد مربوطه وجود دارد (بر اساس نظر مدیریت واحد).

4-  واحد های متقاضی برگزاری دوره به صورت متمرکز در محل واحد سازمانی٬ میتوانند درخواست خود را در قالب فرم شماره 2 پیوست به این اداره کل ارسال نمایند.

* برگزاری دوره ها در بازه های زمانی مشابه قابلیت تکرار را دارد.

5-  با توجه به کمبود امکانات و محدودیت ظرفیت پذیرش دوره ها کارکنان محترم دانشگاه می توانند حداکثر تا سقف 40 ساعت (12 ساعت عمومی و 28 ساعت تخصصی) دوره آموزشی در سال، طی نمایند.

6-  حد نصاب شرکت کننده برای برگزاری دوره، ثبت نام حداقل 15 نفر در دوره می باشد.

7-  کلیه ی اطلاع رسانی ها در زمینه آموزش کارکنان از طریق سامانه جامع آموزش کارکنان به نشانی http://stm.ut.ac.ir  صورت می گیرد.

 

 لازم به ذکر است مقدمات اجرایی و فرآیند ثبت نام متعاقباً در بخشنامه ی جداگانه ای ارسال خواهد شد.

 

تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان 1394

فرم شماره 1-آموزش کارکنان1394

فرم شماره 2-آموزش کارکنان1394