نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش سقف وام صندوق رفاه به میزان صد میلیون ریال

افزایش سقف وام صندوق رفاه به میزان صد میلیون ریال


شماره بخشنامه: 155/281796

تاریخ : 93/10/22

با سلام و احترام،

   به استحضار می رساند با پیگیریهای به عمل آمده و اصلاح آیین نامه صندوق رفاه دانشگاه ، ازبهمن ماه 93 سقف وام صندوق مذکور با رعایت شرائط ذیل به پرسنل رسمی , پیمانی , قراردادی ,بازنشستگان و موظفین دانشگاه پرداخت می گردد.

1- سقف وام پرداختی به اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان گرامی با داشتن مبلغ 33/000/000 ریال سرمایه عضویت مبلغ 100/000/000 ریال وام می باشد (سه برابر سپرده تا سقف صد میلیون ریال وام با قسط 30 ماهه ) که براساس میزان حقوق دریافتی و توان باز پرداخت اقساط طبق فرمول ذیل تعیین می شود.

(اقساط وامهای قبلی) - 75درصد * (کسورات قانونی - حکم کارگزینی) = توان

2- متقاضیان برای دریافت وام مذکور می بایست یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی داشته باشند ضمنا هر شخص می تواند ضمانت حداکثر 15 نفر را داشته باشد.

3- کارمندان قراردادی و موظفین نمی توانند به عنوان ضامن معرفی گردند.

   متقاضیان وام درصورت اتمام بدهی فرم تکمیل شده را به همراه شماره حساب فعال تجارت به این مدیریت ارسال نمایند.

    لازم به یادآوری است که همکاران محترم دانشگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آیین نامه و لیست نوبت وام و دریافت فرم جدید درخواست وام با استفاده از مرورگرهای فایر فاکس و گوگل کروم به وب سایت اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی به نشانی http://hrmw.ut.ac.ir اداره وام مراجعه نمایند.