بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اعلام هزینه های پرداختی بیمه شدگان به حساب بانک تجارت

اعلام هزینه های پرداختی بیمه شدگان به حساب بانک تجارت


شماره بخشنامه:   155/318913

تاریخ :   93/11/26

 

با سلام و احترام

  به پیوست لیست پرداختی اسامی بیمه شدگان که در تاریخ های ذیل هزینه های پرداختی ، بیمه درمان تکمیلی آنها به حساب بانک تجارت ایشان واریز گردیده است جهت استحضار ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب توسط نماینده واحد مربوطه به اطلاع بیمه شدگان رسانده شود .

1 - لیست پرداختی هزینه ها در تاریخ  93/10/24   به مبلغ  1/899/632/297 ریال .

2 - لیست پرداختی هزینه ها در تاریخ  93/11/20   به مبلغ  1/456/444/811  ریال .