بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اعلام فهرست اعضای هیات علمی و کارکنان بالای 29 سال خدمت

اعلام فهرست اعضای هیات علمی و کارکنان بالای 29 سال خدمت


شماره بخشنامه:   155/10126

تاریخ :   1396/1/26

به کلیه واحد های دانشگاه

خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان بالای ۲۹ سال خدمت اطلاع داده شود جهت بررسی و تکمیل پرونده استخدامی و قطع به موقع کسور بازنشستگی (سهم مستخدم ۹%) در پایان سی سال خدمت به کارشناس امور اداری واحد محل خدمت خود مراجعه و فرم پیوست را تکمیل و به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی (اداره بازنشستگی) تحویل نمایند. 

 

فرم جمع آوری سوابق اعضای هیات علمی و کارکنان بالای 29 سال سابقه خدمت